Kurs przedmałżeński 23- 24.10.2020 i 30- 31.10.2020.

   Zapraszamy narzeczonych na Weekendowe Kursy Przedmałżeńskie, które są bliższym przygotowaniem teologiczno-psychologicznym wymaganym do zawarcia związku sakramentalnego. W ramach spotkań prowadzonych metodą warsztatową (ćwiczenia, dialog, dyskusja, wykład), poruszane są tematy związane z teologią i liturgią sakramentu małżeństwa, głębszym poznaniem i rozumieniem siebie oraz dojrzałością do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego jest obecność obydwojga narzeczonych na wszystkich zajęciach.

W naszym ośrodku prowadzimy także Poradnictwo Rodzinne. Spotkanie trwa 3 godziny lub trzy spotkania jednogodzinne.