Nasi specjaliści

Iwona Ziemińska-Bącal

psychoterapeuta, terapeuta  rodziny, trener umiejętności psychospołecznych, socjoterapeuta, pedagog

Wykształcenie: 

Polski Instytut Ericksonowski  w Łodzi – psychoterapeuta,

Polski Instytut Ericksonowski  w Łodzi – terapeuta rodziny,

Psychologiczna Akademia Umiejętności  Dialog Plus w Bydgoszczy – trener umiejętności psychospołecznych,

Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego  w Krakowskim Centrum  Psychodynamicznym-socjoterapeuta,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - pedagog.

Forma pomocy:

Zajmuje się psychoedukacją, psychoterapią   dzieci , młodzieży i dorosłych ,prowadzi terapię indywidualną, terapię rodziny i terapię par.

Pomoc grupowa:

Warsztaty grupowe dla opiekunów osób przewlekle chorych,

Warsztaty grupowe dla osób z zaburzeniami  odżywiania się – kompulsywne objadanie.

Zakres pomocy:

Depresja, obniżony nastrój,

Kryzys życiowy i zawodowy,

Trudności w relacjach społecznych,

Zaburzenia nerwicowe, lęk, ataki paniki,

Zaburzenia odżywiania,

Silny i długotrwały stres,

Nadmierna złość i agresja,

Świadomość samego siebie, rozwijanie własnych możliwości,

Objawy psychosomatyczne,

Niska samoocena.

 

ks. kan. Józef Kiełpiński

diecezjalny egzorcysta

 

Danuta Dybowska

pedagog, doradca psychologiczny, psychoterapeuta przez taniec i ruch. Trener warsztatów psychologicznych

Doświadczenie pracy:

20 lat pracy psychoedukacyjnej i terapeutycznej  z osobami w procesie indywidualnym oraz grupowym.

Specyfika pracy:

Specyfiką mojej pracy jest włączenie świadomej pracy z ciałem do procesu poznania siebie  i wprowadzania zmian w lepszym funkcjonowaniu. Nie tylko świadomość myśli i emocji może być źródłem informacji ale również doświadczenia płynące z ciała. Wspólnie pochylamy się nad informacjami płynącymi z takich obszarów jak rodzaje napięcia obecne w ciele, zmęczenie i ból, nawyki oddechowe, sposoby uzyskiwania odprężenia i poczucia siły i energii życia…

Wypracowane świadomie zmiany w tych obszarach łączą się ze zmianami myślenia i przeżywania.   

Ta forma pracy  może być stosowana dla osób:

 • z zaburzeniami lękowymi,
 • z doświadczeniem depresji,
 • z trudnościami w relacjach,
 • z syndromem DDA, DDD, współuzależninymi,
 • nie radzącymi sobie ze stresem,
 • z różnymi chorobami i objawami, których podłoże jest napięciowe i stresowe,
 • poszukującymi lepszego sposobu przeżywania życia i jego różnych etapów.

 

 

Michał Przewoźny

doradca psychologiczny, terapeuta TSR

Forma pomocy:

• poradnictwo psychologiczne,

• terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

Zakres pomocy:

• rozwój i wsparcie męskiej tożsamości, pomoc w kryzysie poczucia męskości,

• pomoc mężczyznom o skłonnościach homoseksualnych,

• wsparcie w rozwoju osobowym i wzmacnianie poczucia własnej wartości,

• pomoc w pokonywaniu trudności i kryzysów w relacjach,

• rozwój osobistego potencjału i nauka zarządzania czasem,

• wsparcie w podejmowaniu decyzji i osiąganiu celów,

• pomoc w radzeniu sobie ze stresem,

• terapia przez Skype.

 

Róża Maćkiewicz

instruktor Metod Naturalnego Planowania Rodziny, pedagog, doradca zawodowy, pedagog rodzinny

• zaburzenia komunikacji interpersonalnej,

• kryzysy w relacjach,

• przygotowanie narzeczonych do małżeństwa,

• doradztwo w planowaniu rodziny,

• doradztwo w rozwoju osobowym - coaching personalny:

 • pomoc w procesie rozwijania umiejętności skutecznego funkcjonowania,
 • pomoc w rozpoznaniu przyczyn nieskuteczności życiowej,
 • pomoc w zarządzaniu sobą w czasie,
 • pomoc w ustalaniu i relacji IPD (indywidualnego planu działania).

 

Janina Majer-Łocha

pedagog, Instruktor Metod Naturalnego Planowania Rodziny

• pomoc pedagogiczna,

• naturalne metody planowania rodziny.

 

Ewa Nowodworska

psychoterapeuta, teolog, trener umiejętności psychospołecznych

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Integralnej Profilaktyki Uzależnień oraz Psychologii Klinicznej. Ukończyła także czteroletnie Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz roczny kurs podstawowy z terapii poznawczo-behawioralnej. Ponadto odbyła szereg treningów i szkoleń kompetencyjnych. Pracuje pod superwizją.

Certyfikowany doradca programu „Żywa nadzieja”. 

www.zywanadzieja.pl

Obszary specjalizacji:

• terapia osób z doświadczeniem straty dziecka (poronienie, martwe urodzenie, aborcja),

• praca z osobami, które doświadczyły innych strat, np. rozstanie, utrata pracy,

• terapia osób z syndromem DDA i DDD,

• poradnictwo i psychoterapia osób współuzależnionych,

• terapia osób z depresją, zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości,

• problemy w relacjach i niska samoocena,

• praca z osobami o skłonnościach lub tożsamości homoseksualnej.

 

dr Marek Osmański  

Link do strony

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, filozof

Absolwent studiów filozoficznych i psychologicznych na KUL, doktor nauk humanistycznych. W 2008 ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii przy ośrodku „Intra” w Warszawie, a w 2013 roczny kurs podstawowy "Psychoterapia Behawioralno-Poznawcza" organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod superwizją.

Prowadzi terapię również w języku angielskim i francuskim.

Przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Toruniu.


Zakres pomocy:

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią osób dorosłych; prowadzi terapię indywidualną, par oraz grupową, szczególnie osób borykających się z:

• zaburzeniami lękowymi (nerwice natręctw, PTSD, fobie, lęk paniczny),

• depresją,

• doświadczeniem przemocy, także seksualnej,

• zespołem DDA,

• zaburzeniami osobowości,

• problemem straty.

Miejsca pracy:

• Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny „Cyrenejczyk” w Toruniu,

• Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Remedis Pro” w Toruniu,

• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

 

Maria Gronowska- Grzeszkowiak

psycholog, psychoterapeuta

Studia:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalność psychologia wychowawcza.

Studium Terapii Młodzieży KOT w Krakowie.

Dwuletnie szkolenie" Metody Projekcyjne w badaniu i  terapii osobowości".

Przez wiele lat systematycznie szkoliła się u czołowych psychoterapeutów  w znanych ośrodkach psychoterapeutycznych.

Posiada certyfikat International society of the Rorschach and Projective Metchods.

Doświadczenie:

 • Kilkanascie lat pracy w Młodzieżowym Telefonie Zaufania oraz w Telefonicznym Pogotowiu dla Ofiar Przemocy" Niebieska Linia", gdzie prowadziła poradnictwo i terapię ofiar,
 • prowadziła Młodzieżowe Grupy Spotkaniowe w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Toruniu,
 • wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Toruniu specjalizujący się w tematyce zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych okresu dorastania.

Formy pomocy:

 • badania psychologiczne dzieci i młodzieży,
 • psychoterapia dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 • poradnictwo wychowawcze dla rodziców,
 • warsztaty radzenia sobie ze stresem,
 • warsztaty umiejętności psychologicznych,
 • wsparcie i pomoc psychologiczna dla dorosłych,
 • pomoc psychologiczna dla młodzieży uzdolnionej artystycznie i sportowo.

 

Bożena Słomińska 

Link do strony

psychoterapeuta - certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Doświadczenie:

• ponad 20 lat pracy jako terapeuta i pedagog w placówkach oświatowych i służby zdrowia,

• od 2006 r. współpraca z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie szkolenia profesjonalistów w Studium Pomocy Psychologicznej,

• treningi rozwojowe i terapeutyczne, warsztaty i szkolenia w zakresie umiejętności psychospołecznych dla lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych, osób duchownych.

Formy pomocy:

• psychoterapia indywidualna,

• psychoterapia grupowa,

• terapia par,

• poradnictwo indywidualne, małżeńskie, rodzinne.

Zakres pomocy:

• zaburzenia nerwicowe i depresyjne,

• DDA, DDD,

• sytuacje kryzysowe,

• doświadczenie straty, żałoba,

• problemy małżeńskie i rodzinne,

• trudności w relacjach z innymi ludźmi.

 

Izabela Wiśniewska( urlop do końca czerwca 2021)

psycholog
www.izabelawisniewska.pl

Zakres pomocy:

• wsparcie psychologiczne osób:

 • osoby chcące zmiany w swoim życiu,
 • osoby z chorobą nowotworową,
 • osoby z chorobą przewlekłą,
 • rodzina i bliscy osoby chorej,
 • personel medyczny,
 • osoby potrzebujące wsparcia i rozmowy,
 • osoby, które chcą poznać lepiej siebie i swoje dziecko,
 • osoby, które chcą poznać swoje mocne strony,
 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci nieśmiałe, wycofane,
 • dzieci w trudnościach w relacjach z innymi.

 

 

Anna Wiśniewska

 psycholog, terapeuta, mama 6 dzieci

 • pomoc psychologiczna dzieci i młodzieży,

 • doradztwo dla narzeczonych,

 • kryzysy małżeńskie i rodzinne,

 • problemy wychowawcze, 

• doradztwo w edukacji domowej (homeschooling).

 


 

Ks. mgr lic. Andrzej Jankowski

teolog, psycholog

Forma pomocy:

• poradnictwo psychologiczne

• kierownictwo duchowe (pomoc nieodpłatna).

Zakres pomocy:

• problemy nastolatków, 

• problemy z samooceną i poczuciem własnej wartości,

• diagnoza osobowości kwestionariuszem MMPI-2, 

• diagnoza inteligencji kwestionariuszem WAIS-R, 

• mediacja par, 

• rozwój osobisty,

• problemy sfery seksualnej,

• przygotowanie narzeczonych do małżeństwa, 

• pomoc osobom duchownym (adres mailowy do dyspozycji kapłanów: chce.byc.naprawde.kaplanem@gmail.com)

 

 

Barbara Anna Krzemińska

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, filolog polski

 

 Link do strony: www.psychoterapia.sos.pl

 

Absolwentka studiów filologicznych (UMK) i psychologicznych (UKSW w Warszawie). W 2003  roku ukończyła trzy i pół letnie szkolenie dla psychoterapeutów chrześcijańskich (prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie), a w 2012 roku ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii przy ośrodku „Intra” w Warszawie, Pracuje pod stałą superwizją. W trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

 Zakres pomocy:

pomoc psychoterapeutyczna w niepłodności: depresja, stany depresyjne, napięcia i stany nerwicowe, natręctwa myślowe/natrętne myśli, wstyd, izolacja społeczna, poczucie winy, rozpacz, utrata sensu życia, obniżona samoocena, comiesięczne przeżywanie straty, złość, agresja, objawy lękowe, trudności w związku małżeńskim/partnerskim w przebiegu długotrwałej niepłodności, kryzys tożsamości kobiety/mężczyzny

pomoc psychoterapeutyczna w zdiagnozowaniu i przepracowaniu tzw. „blokady psychicznej” spowodowanej zbytnim skoncentrowaniem się na problemie braku dziecka, a w efekcie utrudniającej poczęcie

 Metody pracy:

 • terapia humanistyczno-egzystencjalna, poznawczo-behawioralna,
 • terapia narracyjna  (min. z wykorzystaniem narracji biblijnej i literatury pięknej).

Miejsca pracy:

 • Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny „Cyrenejczyk” w Toruniu,
 • Sąd Biskupi w Toruniu i Pelplinie (biegła sądowa),
 • Gabinet Psychologiczny „Przemiana” w Toruniu prowadzony od 2007 roku.

 

Prowadzenie szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych dla nauczycieli i dzieci z zakresu bajkoterapii  w oparciu o program autorski

 

 

dr Monika Błendowska

coach ICC, socjoterapeuta, pedagog

Absolwentka studiów pedagogicznych UMK w Toruniu, doktor nauk społecznych, socjoterapeuta. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Certyfication Training). W trakcie certyfikacji z Team coachingu. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwijania umiejętności społecznych zdobyte w ośrodku psychologicznym i na uczelni wyższej. 

Specyfika coachingu: – wsparcie rozwoju Klientów poprzez wydobycie potencjału osoby. Pomoc w realizacji celów osobistych i zawodowych adresowana do osób dorosłych i młodzieży. Udział w coachingu buduje pewność, wzmacnia wybór i prowadzi do zmian, zgodnie z oczekiwaniami i kierunkiem myślenia Klienta. 
Korzyści wynikające z udziału w coachingu: – projektowanie wizji własnego rozwoju, – wsparcie w określeniu i realizacji celów życiowych i zawodowych, – zminimalizowanie blokad, które hamują rozwój, – projektowanie życia w zgodzie z własnymi wartościami, – budowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez m.in. skupienie na zasobach, – otrzymanie narzędzi, które wzmacniają zmianę, – zwiększenie efektywności w codziennych działaniach, – podniesienie jakości życia. 
Cykl spotkań: – jedna sesja trwa około 2 godzin i odbywa się w cyklu co 6–8 tygodni.

więcej informacji na stronie: www.mbcoaching.pl 

 

 

Poradnia prawna

Bartłomiej Brzozowski

porady prawne z zakresu gospodarczego i karnego

 

Sekretariat i biblioteka

Beata Traczyk